Stellingen Dorpspartij aangaande het Kieskompas Epe


Economie

- Intensieve veehouderij is al op ruime schaal aanwezig in onze gemeente.  De Dorpspartij vindt dan ook dat een verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij in de gemeente Epe niet aan de orde is.

 

- Vroeger ontstonden er op de zolders en in de schuurtjes talloze bedrijven die nu grote ondernemingen zijn geworden. Daarom vinden wij als Dorpspartij dat kleinschalige bedrijfjes best in het buitengebied en of in de woonomgevingen een plaats kunnen hebben zolang zij maar geen overlast veroorzaken en de wet en regelgeving nageleefd wordt.

Wonen

- Bewoners met een laag inkomen kunnen tegen lage kosten wonen in de betaalbare huurwoningen van o.a. Triada. De Dorpspartij is daarom sterk voorstander van het bouwen van deze betaalbare huurwoningen, welke ook kleinschalig gebouwd kunnen worden in al onze dorpen. Het is de verantwoordelijkheid van zowel gemeente als woning coöperatie’s hier aan te voldoen.

Onderwijs

- De Dorpspartij is van mening dat ook de scholen hun steentje moeten bijdragen aan de kostenbesparingen. Ook hier zal er een betere samenwerking moeten komen, niet alleen in de bestuurlijke samenwerking maar ook op alle andere vlakken. De Dorpspartij ziet dan ook graag meer samenwerking tussen de scholen in de dorpen.

Toerisme

- De gemeente Epe is gastheer voor haar burgers, bezoekers, toeristen en ondernemers in de dorpen. Daar hoort het vrij parkeren ook bij, daarom zijn wij als Dorpspartij tegen het betaald parkeren en of instellen van parkeerzones.

Dorpskernen

- Om de gezelligheid en veiligheid in onze winkelgebieden in de dorpen te waarborgen zijn wij groot voorstander van het autoluw maken van de dorpscentra.

De gemeente

- Als Dorpspartij zijn wij blij met het openbaar vervoer zoals het nu is. Wij vinden het echter geen taak van de gemeente om bijvoorbeeld busverbindingen te subsidiëren.

 

- Fietsen is gezond voor lijf en leden en bovendien goed voor het milieu. Wij zijn blij met onze mooie en veilige fietspaden waar het fijn fietsen is. De trend van snelle elektrische fietsen zien wij ook hier. Helaas zien wij op de fietspaden ook steeds meer ongelukken gebeuren vooral waar de snelle elektrische fiets en de langzamere fietser elkaar tegen komen. De Dorpspartij is dan ook van mening dat deze snelle elektrische fietsers van het fietspad af gaan en op de rijbaan gaan fietsen zodat de groeiende groep oudere fietser op een veilige manier gebruik van het fietspad kan maken.

Sociaal beleid

- Als Dorpspartij zijn wij van mening dat niemand in armoede moet leven, daarom voorziet de gemeente  in voldoende financiële ondersteuning. De Dorpspartij ziet dan ook graag dat echt alle middelen die beschikbaar zijn ten goede komen aan die mensen, die in deze armoede leven.

 

- Iedereen doet mee in onze samenleving! Ook die mensen die geen of weinig Nederlands spreken. Als Dorpspartij vinden wij het belangrijk dat het spreken en begrijpen van het Nederlands een voorwaarde is om bijvoorbeeld een uitkering aan te vragen, werk te vinden of contact met de buren aan te gaan. Er zijn immers voldoende mogelijkheden om het Nederlands te leren.

Duurzaamheid

- Nieuw te bouwen woningen kunnen energie neutraal gebouwd worden, dat is wat de Dorpspartij betreft geen vereiste, maar juicht dit wel toe als de eigenaar van de nieuw te bouwen woning hiervoor kiest. Zo vinden wij dat er ook gekeken moet worden om naast het duurzaam bouwen, of ook nieuwbouwwoningen zonder aardgas aansluiting tot de mogelijkheid behoort, gezien de grote vragen rond ons aardgas in Nederland

 

- Mensen kiezen er zelf voor om zonnepanelen aan te schaffen bij hun eigen woning, als Dorpspartij vinden wij het geen taak van de gemeente om deze ook nog van subsidie te voorzien (lees belastinggeld van onze burgers).

 

- De Dorpspartij is voorstander van het duurzaam opwekken van elektriciteit door middel van windmolens. Wij vinden dat dit op die locaties dient te gebeuren welke veel windenergie opleveren. De Dorpspartij is van mening dat de Veluwe niet de geschikte locatie is en zien graag dat er in de polders of aan zee de windmolens geplaatst worden.

Kunst en Cultuur

- Wij moeten als gemeente zorgvuldig met het geld van onze burgers omgaan. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden, zo ook op het gebied van kunst en cultuur. De Dorpspartij is daarom van mening dat er op dit moment door de gemeente Epe voldoende invulling wordt gegeven.


Volg ons op Twitter

Delen kan!